ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.ชวลิต  ประสพศิลปพล.ต.ต.ชวลิต  ประสพศิลป
ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 5
นครบาล 5

———————————-||———————————-พ.ต.อ.อนุชา อ่วมเจริญ

พ.ต.อ.อนุชา อ่วมเจริญ
รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 5
นครบาล 5-1
ควบคุมดูแล : งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม,งานทรัพย์สินทางปัญญา,กฎหมายเกี่ยวกับสถานบริการ และ สถานีตำรวจนครบาลพระโขนง

———————————-||———————————-พ.ต.อ.สมนึก น้อยคง

พ.ต.อ.สมนึก น้อยคง
รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 5
นครบาล 5-2
ควบคุมดูแล : งานจราจร และสถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกร

———————————-||———————————-พ.ต.อ.จักษ์ จิตตธรรม

 พ.ต.อ.จักษ์ จิตตธรรม
รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 5
นครบาล 5-3
ควบคุมดูแล : งานกฎหมายและสอบสวน และ สถานีตำรวจนครบาลบางนา สถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ

———————————-||———————————-พ.ต.อ.วิวัฒน์ คำชำนาญ

 พ.ต.อ.วิวัฒน์ คำชำนาญ
รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 5
นครบาล 5-4
ควบคุมดูแล : งานบริหาร,งานจเรตำรวจ  และ สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน  สถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ และ ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจนครบาล 5

———————————-||———————————-พ.ต.อ.ชุมพร พุ่มพวง

พ.ต.อ.ชุมพร พุ่มพวง
รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 5
นครบาล 5-5
ควบคุมดูแล : งานกิจการพิเศษ  และ สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี

———————————-||———————————-

ปิดการแสดงความเห็น