ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.สืบศักดิ์ พันธุ์สุระพล.ต.ต.สืบศักดิ์ พันธุ์สุระ
ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 5
นครบาล 5

———————————-||———————————-

พ.ต.อ. สุนทร เขมะประภา
พ.ต.อ. สุนทร เขมะประภา
รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 5
นครบาล 5-1
ควบคุมดูแล : งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม,งานทรัพย์สินทางปัญญา,กฎหมายเกี่ยวกับสถานบริการ และ สถานีตำรวจนครบาลพระโขนง

———————————-||———————————-

พ.ต.อ. ไตรเมต อู่ไทยพ.ต.อ. ไตรเมต อู่ไทย
รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 5
นครบาล 5-2
ควบคุมดูแล : งานจราจร และสถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกร

———————————-||———————————-

พ.ต.อ. สุพจน์ พรหมศิริ พ.ต.อ. สุพจน์ พรหมศิริ
รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 5
นครบาล 5-3
ควบคุมดูแล : งานกฎหมายและสอบสวน และ สถานีตำรวจนครบาลบางนา สถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ

———————————-||———————————-

พ.ต.อ. สมนึก น้อยคง พ.ต.อ. สมนึก น้อยคง
รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 5
นครบาล 5-4
ควบคุมดูแล : งานบริหาร,งานจเรตำรวจ  และ สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน  สถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ และ ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจนครบาล 5

———————————-||———————————-

พันตำรวจเอก ศรัญญู	ชำนาญราชพันตำรวจเอก ศรัญญู ชำนาญราช
รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 5
นครบาล 5-5
ควบคุมดูแล : งานกิจการพิเศษ  และ สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี

———————————-||———————————-

พ.ต.อ. จักษ์ จิตตธรรมพ.ต.อ. จักษ์ จิตตธรรม
รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 5
นครบาล 5-6
ควบคุมดูแล : งานความมั่นคง  และ  สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ

———————————-||———————————-

พ.ต.อ.วิวัฒน์ คำชำนาญ พ.ต.อ. วิวัฒน์ คำชำนาญ
รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 5
นครบาล 5-7
ควบคุมดูแล : งานสืบสวน และ สถานีตำรวจนครบาลบางโพงพาง

ปิดการแสดงความเห็น