กองกำกับการฝ่ายอำนวยการ

1.กองกำกับการอำนวยการ กองบังคับการตำรวจนครบาล 5

พันตำรวจเอก ยุทธนา ปุณชรัศมิ์พันตำรวจเอก ยุทธนา ปุณชรัศมิ์
ผู้กำกับการ

ตั้งอยู่ที่ : ชั้น 3 กองบัญชาการตำรวจนครบาล เลขที่ 323 ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์กลาง : 0-2280-5242
โทรสารกลาง : 0-2280-5256
อีเมลล์ : -
เว็บไซต์ : -

ปิดการแสดงความเห็น